2022 ALL ROCKY RIVER TEAM

POS Name  
POS
P
Ashton Plyler (PW)

Rocky River Pitcher of the Year

Senior
POS
OF
Carson Morton (WS)

Rocky River Player of the Year

Senior
POS
UTL
Wyatt Dawkins (PW)

Junior
POS
IF
Mason McCarver (PW)

Freshman
POS
OF
Trevor Horne (PW)

Junior
POS
P
Jackson Nash (PW)

Junior
POS
IF
Carter Starnes (PW)

Senior
POS
IF
Thomas Whelan (PW)

Junior
POS
P
Caleb Ernst (CA)

Sophomore
POS
IF
Ben Green (CA)

Senior
POS
IF
Ryan Ramierz (CA)

Senior
POS
UTL
Carson Morton (WS)

Junior
POS
UTL
Jesse Boone (WS)

Junior
POS
UTL
Jett Thomas (WS)

Sophomore
POS
UTL
Charlie Carpenter (WS)

Senior
POS
UTL
Jeffery Forrest (WS) Junior
POS
UTL
Camden WImbish (WS) Junior
POS
P
Evan Greene (FH) Junior
POS
OF
Devin Vogelsang (FH) Junior
POS
HC
Rocky Richar (PW)

Coach of the Year

Senior

2025 ©Union County High School Baseball